main content

post area

نگاه روی منه بهزاد لیتو

دانلود آهنگ جدید نگاه روی منه از بهزاد لیتو

negah rooye mane – behzad leito 

دانلود آهنگ بهزاد لیتو نگاه روی منه

برای دانلود نگاه روی منه  به ادامه مطلب  مراجعه فرمایید !

متن آهنگ بهزاد لیتو نگاه روی منه

دانلود آهنگ نگاه روی منه بهزاد لیتو
Download the Look on Meena Behzad Lito
[اینترو]
[INTRO]Ye Ye
Ye Ye

لی لی لی لی Ye
Lee Ye

Ye Ye Ye Ye
Ye Ye Ye Ye

Ye Ye Ye Ye
Ye Ye Ye Ye

[ورس یک]
[VERSACE]

حاجیتون میدونی سمجه کاره
Hajitoun, you know

سختی میشه براش قند آب
It’s hard to give him sugar

از اول اومدم تکی‌ توی کار
From the beginning I came alone to work

ساختم من راهمو تنها
I made my way alone

احترام میذارن همه به من
Respect everyone to me

پشتم یه تیم گنگ ها
Back to the team of dumbbells

لشکرم پیشمه برنده اومدم بیرون
I was the winner

من از همه جنگا
I am from all wars

میدونی‌ میدونی‌ میدونی‌ ماها الماسیم
You know, you know, Maha Almasim

بیرونی بیرونی بیرونی دادا اَ بازی
Exterior outer exterior of the game

ولی‌ چون چاقالین الکی‌
But because you’re a chubby woman

بیخودی همیشه همه توو فازین
It’s always yours, fuzin

لپتو میکِشم بت میگم عزیزم
I’m letting you go. I say you are dear

چقدر تو گوگولی نازی
How much are you gogoli Nazi

ساله پیش یه تنه گ*ییدم
A year ago, I was a trunk

دانلود آهنگ بهزاد لیتو نگاه روی منه

تا هدف یه کَله راه میرم
I’m walking up to the goal

نمیره چِشَم به پایین هم
Do not look down to the bottom

بدخوام هم یه چَکه دایی نه
No one is crap

من بازی‌ میکنم تماشاچی‌ تویی
I’m playing you’re a spectator

همه خوشحالن و تنها شاکی‌ تویی
All happy and only plaintiff

بگو دیدی حاجی پَ کجا اینطوری
Tell me where you are

هیچ موقع نمیشی‌ تش چاقال هیچ گوهی
You will not be able to climb any time

[کروس]
[Kroos]

نه نه نه نه نه ببین کی‌ اومده
No No No No Look Who Comes

نه نه نه نه نه نگاه رویِ منه
No no no no no look at me

نه نه نه نه نه جای من جداست
No, no, no, not my place

همه میدونن اره کار من خداست
Everyone knows that my work is God

نه نه نه نه نه ببین کی‌ اومده
No No No No Look Who Comes

نه نه نه نه نه نگاه رویِ منه
No no no no no look at me

نه نه نه نه نه جای من جداست
No, no, no, not my place

همه میدونن اره کار من خداست
Everyone knows that my work is God

[ورس دو]
[Vares Two]

سیبیلا شاکین دا*یا با منن
Sea Bay Shakin Sea with text

مثل که میرن اونا سالی‌ یه راه
It’s like they’re going to have a way a year

گرفته کارِ من وقتمو نگیر
Do not take my time

مهم شدن حتی ثانیه ها
Mattering even seconds

فکرشو کی‌ میکرد زندگی‌ بچرخه
Thinking how life was going

اینطوری راحت با قافیه ها
It’s so comfortable with rhymes

عاشق رپمو خسته نمیشم
I do not get tired of rap music

مابقی میگن خوب کافیه کار
The rest say it’s fine

تو خوبی‌ خدایی قناری
You are good Goddess of canary

همه‌ رو زدی و مساوی نداری ، نه
You did not have all the same, no

دانلود آهنگ بهزاد لیتو نگاه روی منه

داداشی قلابی خرابی‌
Fatal Dadashi Breakdown

توو بازی‌ چون جایی نداری
You play because you do not have a place

نه وقته شولکس با تو نی‌
No time Sholex is with you

قراضه فولکس واگونی
Volkswagen Scrap

میان تو سرِ من کوراسا فوری
Between you in my head is Kurasa instantly

بالام هر طور حساب کنی‌
Please count as you please

من توو تورم حاجی تو توو قوطی
I hate you Haji you can

همیشه هولِ شرت و سوتی
Always holly and sooty

ولی‌ میخونی فقط اَ کت و پوتین
But you’re just dressing up and Putin

همه میدونن که هارت و پورتی
Everyone knows Hart and Porti

رپو میدم آره تا ابد ادامه
I’ll give you a recipe forever

اولِ میدونم گردنم مداله
First, I know that I am weary

میرم جلو من توو بد‌ترین وضعیت
I’m going to face you the worst situation

حتی اگه کاغذ قلمم اعدامه
Even if the pen is a dead man

[کروس]
[Kroos]

نه نه نه نه نه ببین کی‌ اومده
No No No No Look Who Comes

نه نه نه نه نه نگاه رویِ منه
No no no no no look at me

نه نه نه نه نه جای من جداست
No, no, no, not my place

همه میدونن اره کار من خداست
Everyone knows that my work is God

نه نه نه نه نه ببین کی‌ اومده
No No No No Look Who Comes

نه نه نه نه نه نگاه رویِ منه
No no no no no look at me

نه نه نه نه نه جای من جداست
No, no, no, not my place

همه میدونن اره کار من خداست
Everyone knows that my work is God

[ورس سه]
[Wears Three]

تخممه میزنن زرِ مفت
I’m going to eat it

موزیکا پلی میشه ترافیک گره قفل
Musical Slot Traffic Knot Lock

نسبت به آینده دلِ قرص
Towards the future of the heart of the tablet

دانلود آهنگ بهزاد لیتو نگاه روی منه

برنامه هام میشه رِله درست
The program is getting the correct relay

یادمه وقتی من هیجده اینا بودم
I remember when I was eighteen

همیشه دنبال بیشترینا بودم
I was always looking for the most

من هیجده اینا بودم
I was eighteen

دنبال بیشترینا بودم
I was looking for the most

قول دادم مامانم عوض میکنم
I promised my mommy will change

این زندگی رو واسه هممون گفت
It’s life for us

برو جلو پسرم تو میتونی‌
Go ahead, my son, you can

نگاه نکن یه وقت عقبتو
Do not look back at time

یه تنه ساختم من قلعمو
I made a trunk, I’m tin

از اول توو این بازی دادم قلبمو
I gave my heart from my first time

قلمو گرفتم دستم و
I got my brush and my hand

داستان و نوشتم
I wrote a story

همشون اومد رو ورق و بعد
They all came to the page and then

بشنوید و دریافت کنید...

دانلود آهنگ بهزاد لیتو نگاه روی منه
  • دانلود آهنگ بهزاد لیتو نگاه روی منه

این آهنگ خوب بود؟