Sorry, no posts matched your criteria.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

متن آهنگ امیر تتلو مسخره بازی

۱۸ آبان ۱۳۹۷
1,073 بازدید
بدون نظر

امیر تتلو مسخره بازی | متن  آهنگ امیر تتلو مسخره بازی

Text New Music Amir Tataloo – Maskhare Baazi

متن آهنگ مسخره بازی از امیر تتلو 

 متن آهنگ امیر تتلو مسخره بازی

متن آهنگ مسخره بازی از امیر تتلو  + همراه  با  ترجمه انگلیسی برای اولین بار در ایران 

متن آهنگ امیر تتلو مسخره بازی

[اینترو]
[INTRO]

ماکارنا ، پریشبا ، زنگ زد و به من گفت
Makarena, Prishba, rang and told me

یه رقصِ جدید بساز و بده یادِ مَردُم
Make a new dance and tell the people

که بِشَن قُفل و بِشَن قُفل
Lock and lock lock

بِشَن مَست و بِشَن جفت
Drink and put on pair

بده بره وسط اگه دیدى نرفت بِزَن تُف
Come on in the middle. If you do not see, do not spit

[کروس]
[Kroos]

چپ ، راست ، یکى جلو بیا ، گردنِتو بچرخون
Left, right, one go ahead, Scratch your neck

دستات بیاد پایین و ، آقدایى رو برقصون
Come on down your hands and make a jackpot

چپ ، راست ، یکى جلو بیا ، گردنِتو بچرخون
Left, right, one go ahead, Scratch your neck

دستات بیاد پایین و ، شونه هاتو بلرزون
Get your hands down and shave Hato Blurzon

(بلرزون ، عوضی)
(Blurry, bitch)

[ورس یک]
[VERSACE]

از در بِره بیرون ، از پنجره میاد تو
Out of the window, you will come out of the window

بگو آژانس برنامه کنسِله بیاد زود
Say the Conseller Program Recalls

همه بچه قِرتیا دود ، همه بد چِتَن میان روت
Everyone is smoke, all the bad guy between rott

پسرا خَز دخترا بد چسان فیسان شوت
Fox’s Daughters Fur Girls Shot

همه هَوَلِ پارتى ، مَرد و زن قَرو قاطى
All the party hunts, the man and the woman are all over

سینه جلو دستا باز تریپ انگلِ لاتى
The front chest of the lagoon trophy

همه مَستَن و پاتیل ، همه مَغزَن و قاضى
All the mostens and cats, all the cops and judges

حالا همه بیان وسط مسخره بازى
Now everyone is in the middle of a ridiculous play

متن آهنگ امیر تتلو مسخره بازی

[کروس]
[Kroos]

چپ ، راست ، یکى جلو بیا ، گردنِتو بچرخون
Left, right, one go ahead, Scratch your neck

دستات بیاد پایین و ، آقدایى رو برقصون
Come on down your hands and make a jackpot

چپ ، راست ، یکى جلو بیا ، گردنِتو بچرخون
Left, right, one go ahead, Scratch your neck

دستات بیاد پایین و ، شونه هاتو بلرزون
Get your hands down and shave Hato Blurzon

اِورى بادى ، پوچ اون دستا ، جفت پوچ ، کف بزن
Oh, windy, that’s empty, absent pairs, sip

بابا آقا جون بازى در نیار دوز دخترِتو بپیچون
Baba Aqa Jun, play the game with your girlfriend

اون دُخیا اون گوشه التماس دعا دارنا ! بریم ؟
That’s right, prayed! let’s go ?

(بریم)
(let’s go)

[ورس دو]
[Vares Two]

زِیدَمو اون وسط من لاى دست و پا دیدم
I saw it in the middle of my hand

خودَمَم کلّه پُر پررو هَمَرو مالیدم
I was rubbing myself

هَع
Hey

همه م*ه همه باس* همه شدن نیکیه میناژ واسه من
All the bass all come Good for me

شیک و شوکه و آرایش مالیدَن اندازه عَ*
Stylish and shock and make-up rubbing size.

مَست نکن تویى که جنبه ندارى
Do not be drunk for you who do not care

سعى بکن که سر به سرِ بنده نذارى
Try not to let go of your head

تو یه بى جنبه ى عمّه خرا*ى
You are in no way aunt kara

منم از هر چى آدمِ گَنده فرارى
I’m running away from everything

بى حس تویى که سیرَم ازت و فِس شدى که میرم
I do not feel like you’re tired of me

بدو بیا وسط عَ* بازى منم استورى بگیرم
Come on in the middle of the game. I’ll play Story

از در بِره بیرون ، از پنجره میاد تو
Out of the window, you will come out of the window

بگو آژانس برنامه کنسِله بیاد زود
Say the Conseller Program Recalls

همه مَستَن و پاتیل ، همه مَغزَن و قاضى
All the mostens and cats, all the cops and judges

حالا همه بیان وسط مسخره بازى
Now everyone is in the middle of a ridiculous play

[کروس]
[Kroos]

متن آهنگ امیر تتلو مسخره بازی

چپ ، راست ، یکى جلو بیا ، گردنِتو بچرخون
Left, right, one go ahead, Scratch your neck

دستات بیاد پایین و ، آقدایى رو برقصون
Come on down your hands and make a jackpot

چپ ، راست ، یکى جلو بیا ، گردنِتو بچرخون
Left, right, one go ahead, Scratch your neck

دستات بیاد پایین و ، شونه هاتو بلرزون
Get your hands down and shave Hato Blurzon

[ورس سه]
[Wears Three]

اون سَر به سَرِ من میذاره ، دَر به دَرِ شب بیداره
He will head to my head, Get up at night

هِى گیر و تَه جُینتَمو بى اجازه بر میداره
He gets stuck and the Gin Tee is not allowed

هم بى اراده هم بیکاره ، هم بى انصافه هم بى ذاته
Do not live alone, either inadequate or irrelevant

هر چى اضافه تر این پاته ، اون دَه تا دَه تا باهم داره
Anyway, more than that, she has ten to ten

با صدتا ننه خواهر خاله ، تازه شماره باباتَم داره
With a hundred aunt’s sister sister, she has a new number

اذیت کنى دَرکو*ی اضافه تَنبیهاته
Grieving you in excessive punishment

انگا وصلِ به آب انباره ، کَمر مَخزنه آهن پاره
It’s as if connected to the water storage, the waist of the tusks of iron

اون وسطَم که میبینیش بَد سَرحال پَر پاره
It’s the middle of it that looks badly sweaty

خوب نى که باشه سمتِ راستِت
Well, that’s right

متن آهنگ مسخره بازی از امیر تتلو 

اَصَن نذار دیگه سمتِت واسّه
Do not give me another hand

بگو بِرِه گُم بِشه تو هم نرو دیگه سمتِش آسّه
Say, let’s go missing, do not you have to give it Asea

من عشقِ هیپاپَم ، هرچى کو* قُلُمبه ى زِشته میقاپَم
I am the love of my hypocrites, whatever I want to do

حرفه اى رو موزیکم حتى موهاتَم میبافَم
I get a professional on my music, even my hair

مُدل لندنى دا*م
London model da * m

من عاشقِ رَپَم ، پریروزم جى افم گذاشت و رفت به تخ* چپم
I fell in love with Rap, Perryozam, JFM and I went to the left

خودم خطّمو هَفتَم ، دور پُر از خطر و نَفهم
I myself am the seventh lady, full of danger and misunderstanding

من زدم بَتمَنو رفتم ، من رپى و خَستَم ولى بندریو هستم
I hit Batmano, I’m raping and tired but I am a port

چون میگن جاى این رقصا و برخوردا ایران نى
Because they say that this dance is in Iran

پس همه بیان وسط خُردادیانى
So all the expressions in the middle of the Khordadian

(همه بیان وسط خُردادیانى)
(All in the middle of the Khordadian)

بى حس تویى که سیرَم ازت و فِس شدى که میرم
I do not feel like you’re tired of me

بدو بدو بیا وسط عَن بازى منم استورى بگیرم
Come on at the middle of the game. Stand up

همه مَستَن و پاتیل ، همه مَغزَن و قاضى
All the mostens and cats, all the cops and judges

حالا همه بیان وسط مسخره بازى
Now everyone is in the middle of a ridiculous play

متن آهنگ مسخره بازی از امیر تتلو 

[کروس]
[Kroos]

چپ ، راست ، یکى جلو بیا ، گردنِتو بچرخون
Left, right, one go ahead, Scratch your neck

دستات بیاد پایین و ، آقدایى رو برقصون
Come on down your hands and make a jackpot

چپ ، راست ، یکى جلو بیا ، گردنِتو بچرخون
Left, right, one go ahead, Scratch your neck

دستات بیاد پایین و ، شونه هاتو بلرزون
Get your hands down and shave Hato Blurzon

[اوترو]
[Ottro]

حاجى بیا بریم اینا خیلى خَزَن
Haji, let’s go, this is a treasure hunter

همون جهنمه یِکَم فانتزى تر
That’s one more fantastic one

داغَن نمیفهمن
I do not smell gas

بپیچ بریم ، بپیچ بریم اینا اصلاً عینِ ما نیستن
Let’s go back, let’s go, it’s not at all the same

متن آهنگ مسخره بازی از امیر تتلو 

برای دانلود آهنگ مسخره بازی از امیر تتلو اینجا کلیک کنید

 برای دانلود آهنگ های قبلی امیر تتلو اینجا کلیک کنیدلینک کوتاه مطلب

https://music-irani.com/?p=673

برچسب ها

مطالب مشابه