دانلود آهنگ برگرد از این دیوانگی یا قانعم کن یا نرو با صدای زن هایده هوش مصنوعی ریمیکس اینستاگرام

دانلود آهنگ برگرد از این دیوانگی یا قانعم کن یا نرو هوش مصنوعی هایده

آهنگ برگرد از این دیوانگی یا قانعم کن یا نرو گفتی که میمیریم ولی حق با تو بود نرو با صدای زن هوش مصنوعی هایده معروف اینستاگرام

دانلود آهنگ برگرد از این دیوانگی با صدای زن هوش مصنوعی هایده

دانلود آهنگ ترکیبی رپ هایده برگرد از این دیوانگی یا قانعم کن یا نرو دوباره نخوابیدم افکار پریشون از در دوستی وارد میشن میزنن پریشون

دانلود آهنگ  برگرد از این دیوانگی یا قانعم کن یا نرو با صدای زن هایده هوش مصنوعی ریمیکس اینستاگرام


دانلود آهنگ برگرد از این دیوانگی یا قانعم کن یا نرو با صدای زن هایده

دانلود آهنگ


اهنگ رپ ترکیبی برگرد از این دیوانگی یا قانعم کن یا نرو هایده  و هیچکس و شایع

دانلود آهنگ


 آهنگ علیرضا پوراستاد برگرد از این دیوانگی یا قانعم کن یا نرو کامل با صدای مرد

دانلود آهنگ


 

آهنگ برگرد از این دیوانگی یا قانعم کن یا نرو

برگرد از این دیوانگی یا قانعم کن یا نرو

گفتی که میمیریم ولی حق با تو بود نرو

لالایی آرام من چشمان سیاهت را نبند

شب را به آتش میکشد عذاب این خواب بلند

میشد تو را به دیگری نسپارم

غم را من از گذشته ها بردارم

از حال امروزت خبر دارم

من زخمی خدانگهدارم

برچسب ها

سایر آهنگهای

دیدگاه ها