دانلود آهنگ بغض از مرتضی جعفرزاده کامل + ریمیکس ( ﻗﻠﺒﻢ ﻫﻨﻮزم واﺳﻪ دﻳﺪﻧﺖ ﻣﻴﻤﻴﺮه )

دانلود آهنگ بغض از مرتضی جعفرزاده Morteza Jafarzadeh Boghz

دانلود آهنگ جدید مرتضی جعفرزاده ﻗﻠﺒﻢ ﻫﻨﻮزم واﺳﻪ دﻳﺪﻧﺖ ﻣﻴﻤﻴﺮه غمگین احساسی

دانلود آهنگ های مرتضی جعفرزاده + ریمیکس

دانلود آهنگ بغض از مرتضی جعفرزاده کامل + ریمیکس ( ﻗﻠﺒﻢ ﻫﻨﻮزم واﺳﻪ دﻳﺪﻧﺖ ﻣﻴﻤﻴﺮه )

متن آهنگ بغض مرتضی جعفرزاده

ﻗﻠﺒﻢ ﻫﻨﻮزم واﺳﻪ دﻳﺪﻧﺖ ﻣﻴﻤﻴﺮه

ﻫﺮﺷﺐ ای ﺑﻰ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﻴﺮی ﭼﻪ راﺣﺖ

ﺧﻮاب ﺗﻮ ﭼﺸﺎم ﻧﻴﺴﺖ ﻫﻴﺸﻜﻰ ﺑﺎﻫﺎم ﻧﻴﺴﺖ

ای ﻋﺸﻖ ﺑﻰ رﺣﻢ ﻛﺮدی ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻣﻴﺮی ﭼﻪ راﺣﺖ

ﺧﺎﻣﻮﺷﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﭼﺮا ﺑﻐﺾ ﺑﻰ ﺻﺪا

وﻗﺘﺸﻪ ﺑﺒﺎری ﻋﺸﻘﻢ ﺗﻮ ﺑﻰ ﻫﻮا

ﻣﻴﺪوﻧﻰ ﺧﺴﺘﻪ ام ﺧﺪا درده ﻋﺎﺷﻘﺎ

اﻳﻨﻪ ﻛﻪ ﭼﺮا ﻣﻴﺸﻦ از ﻫﻢ ﺟﺪا

برچسب ها

سایر آهنگهای

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها