دانلود آهنگ اونون بیر سودیی وار با صدای زن معروف اینستا + ریمیکس تند بیس دار

دانلود آهنگ اونون بیر سودیی وار با صدای زن

دانلود آهنگ اونون بیر سودیی وار معروف اینستاگرام

دانلود آهنگ اونون بیر سودیی وار ریمیکس تند بیس دار

دانلود آهنگ اونون بیر سودیی وار ریمیکس ترند وایرال این روزای اینستاگرام

دانلود آهنگ اونون بیر سودیی وار با صدای زن معروف اینستا + ریمیکس تند بیس دار

دانلود آهنگ اونون بیر سودیی وار با صدای دختر زن کامل


دانلود آهنگ اونون بیر سودیی وار با صدای زن

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ اونون بیر سودیی وار اصلی با صدای مرد مانوش بابا

دانلود آهنگ


   

متن ترانه ترکی مانوش بابا اونون بیر سودیی وار

Onun Bir Sevdigi Var

Leyli de yar loylu da yar

Loy loy loy

Gunde on ceşit giyer

A leylim nenni de kınalım nenni de

Belalım nenni de nenni

Dam üstüne çul serer

Leyli de yar loylu da yar

Loy loy loy

Bilmem yar kimi sever

A leylim nenni de kınalım nenni de

Belalım nenni de nenni

Küçükten yar seveni

Leyli de yar loylu da yar

Loy loy loy

Cennete gönderseler

A leylim nenni de kınalım nenni de

Belalım nenni de nenni

Ak taşı kaldırsalar

Leyli de yar loylu da yar

Loy loy loy

Yılanı öldürseler

A leylim nenni de kınalım nenni de

Belalım nenni de nenni

برچسب ها

سایر آهنگهای

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها