دانلود آهنگ حسن زیرک نوروز (نه‌وروز) ئه‌م روژی سالی تازه‌یه نه‌وروزه هاته‌وا

دانلود آهنگ نوروز (نه‌وروز) حسن زیرک ئه‌م روژی سالی تازه‌یه نه‌وروزه هاته‌وا

دانلود آهنگ نه‌وروز حسن زیرک کوردی شاد برای بهار و فصل بهار

اهنگ ئه‌م روژی سالی تازه‌یه نه‌وروزه هاته‌وا از حسن زیرک برای جشن نوروز کوردستان

دانلود آهنگ کردی برای عید نوروز شاد سال نو مبارک ۱۴۰۳

دانلود آهنگ  حسن زیرک نوروز (نه‌وروز) ئه‌م روژی سالی تازه‌یه نه‌وروزه هاته‌وا

اتهنگ نوروز کوردستانی ئه‌وا روژ هه‌لات له به‌ردنی به‌رزی ولاته‌وه

آهنگ نوروز (نه‌وروز) حسن زیرک :

ئه‌م روژی سالی تازه‌یه نه‌وروزه هاته‌وا

جیژنیکی کونی کورده به خوشی و به هاته‌وه

ئه‌وا روژ هه‌لات له به‌ردنی به‌رزی ولاته‌وه

ره‌نگی گولان شه‌به‌ق شه‌وق ئه‌داته‌وه

ئه‌م روژی سالی تازه‌یه نه‌وروزه هاته‌وا

جیژنیکی کونی کورده به خوشی و به هاته‌وه

چه‌ن سال گولی هیوای ئیمه پی‌په‌ست‌بوو تا کووپار

هه‌ر خوینی لاوه‌کان بوو گولی ئالی نه‌وبه‌هار

ئه‌م روژی سالی تازه‌یه نه‌وروزه هاته‌وا

جیژنیکی کونی کورده به خوشی و به هاته‌وه

ئه‌م روژی سالی تازه‌یه نه‌وروزه هاته‌وا

جیژنیکی کونی کورده به خوشی و به هاته‌وه

برچسب ها

سایر آهنگهای

دیدگاه ها