دانلود آهنگ دلتنگی مصطفی ابراهیمی و دیارا ( نداری دل تنگ مثل من ) + ریمیکس

دانلود آهنگ دلتنگی مصطفی ابراهیمی و دیارا ( نداری دل تنگ مثل من ) + ریمیکس

اهنگ  نداری دل تنگ مثل من مثل من با صدای زن و مرد

دانلود ریمیکس نداری دل تنگ مثل من دل من هواتو کرده با صدای زن دیارا اسی بیت

دانلود آهنگ دلتنگی مصطفی ابراهیمی و دیارا ( نداری دل تنگ مثل من ) + ریمیکس

دانلود آهنگ دلتنگی از مصطفی ابراهیمی و دیارا (نداری دل تنگ مثل من مثل من)

اهنگ نداری دل تنگ مثل من مثل من با صدای زن مرد

دانلود آهنگ


ریمیکس نداری دل تنگ مثل من دل من هواتو کرده رپ دیارا و تتلو

دانلود آهنگ


متن آهنگ دلتنگی از مصطفی ابراهیمی و دیارا

ﺣﺎﻟﻤﻮ ﻣﻴﺨﻮام ﺑﻬﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ آﻫﻨﮓ ﺑﮕﻢ

ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻴﺸﻪ اﻣﺸﺐ دﻟﺘﻨﮕﺘﻢ

ﺗﻮ ﻫﻨﻮزم داری واﺳﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻓﺮق

داره از ﺗﻨﻢ ﺑﻮی ﻋﻄﺮت ﻣﻴﭙﺮه ﻛﻢ ﻛﻢ

ﻧﺰار دورﻳﻢ ﻋﺎدت ﺷﻪ واﺳﺖ ﺑﻴﺎ ﺑﺮدﮔﺮد

ﻧﺪاری دل ﺗﻨﮓ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ

ﻧﺰده ﺑﻪ ﺳﺮت ﺑﻰ ﺧﻮاﺑﻰ ﻧﺼﻒ ﺷﺐ

ﻳﻪ ﻛﺎری ﻛﻦ دﻟﻢ از دورﻳﺖ ﺳﻜﺘﻪ ﻛﺮد

ﻛﺎش ﺑﻬﻢ اﻟﺎن ﺑﺪی ﻳﻪ ﭘﻴﺎم

ﺑﺪوﻧﻰ ﭼﺠﻮرﻳﻪ ﺑﻰ ﺗﻮ ﺷﺒﺎم

ﻧﺪاری دل ﺗﻨﮓ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ

ﻧﺰده ﺑﻪ ﺳﺮت ﺑﻰ ﺧﻮاﺑﻰ ﻧﺼﻒ ﺷﺐ

ﻳﻪ ﻛﺎری ﻛﻦ دﻟﻢ از دورﻳﺖ ﺳﻜﺘﻪ ﻛﺮد

سایر آهنگهای

دیدگاه ها