دانلود آهنگ دور کمر شال طلایی داری ارکستی ریمیکس معروف اینستا

دانلود آهنگ دور ﻛﻤﺮ ﺷﺎل ﻃﻠﺎﻳﻰ داری ﻳﻪ ﺳﻴﻨﻪ رﻳﺰ ﻛﻬﺮﺑﺎﻳﻰ داری داوود رستمی سعید کریمی مصطفی ابراهیمی بیدل برزویی سلمان برقی ممهدی نیکدل

دانلود اهنگ شال طلایی داری ریمیکس ارکستی با ارگ - اهنگ داوود رستمی دور کمر شال طلایی داری

دانلود آهنگ دور کمر شال طلایی داری تمام اجراها

دانلود آهنگ دوره کمر شال طلایی داری یه سینه ریز گهکواری داری محلی

دانلود آهنگ های هومن پناهی ارکستی

دانلود آهنگ دور کمر شال طلایی داری ارکستی ریمیکس معروف اینستا


دانلود آهنگ دور کمر شال طلایی داری سعید کریمی

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ دور کمر شال طلایی داری علی یگانه

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ دور کمر شال طلایی داری امید مهدی زاده

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ دور کمر شال طلایی داری موسی الرضا هاتفی

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ دور کمر شال طلایی داری محمد اسدیان

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ دور کمر شال طلایی داری داوود رستمی

دانلود آهنگ


آهنگ دور کمر شال طلایی داری سلمان برقی

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ دور کمر شال طلایی داری با صدای بیدل برزویی

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ دور کمر شال طلایی داری مصطفی ابراهیمی

 

متن آهنگ دور کمر شال طلایی داری

دور ﻛﻤﺮ ﺷﺎل ﻃﻠﺎﻳﻰ داری

ﻳﻪ ﺳﻴﻨﻪ رﻳﺰ ﻛﻬﺮﺑﺎﻳﻰ داری

ﺑﺎﻟﺎی ﮔﻮﻧﭽﺖ اﺑﺮوی ﭘﺮ ﭘﺸﺖ ﺧﺪاﻳﻰ داری

ﮔﻴﺴﻮی ﺧﻮش رﻧﮓ ﺣﻨﺎﻳﻰ داری

ﮔﻴﺴﻮی ﺧﻮش رﻧﮓ ﺣﻨﺎﻳﻰ داری

ﺑﺪ ﺟﻮری ﻗﺼﺪ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﻳﻰ داری اﻣﺎ ﺧﺒﺮ آورده

ﺑﺎدو ﺑﺎران روی ﻟﺒﺖ ﺳﺎز ﺟﺪاﻳﻰ داری

روی ﻟﺒﺖ ﺳﺎز ﺟﺪاﻳﻰ داری

آﺗﺶ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻤﻮن ﻧﺰن ﮔﻞ ﺑﺎرون دﺷﻤﻦ ﺷﺪی

ﺑﺎ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﮔﻞ ﺑﺎﻧﻮ ﺑﺎ تیغ ﺧﻨﺠﺮ اﻣﺪی

ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻮ ﺑﺠﻨﮕﻰ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﻦ ﮔﻞ ﺑﺎﻧﻮ

برچسب ها

سایر آهنگهای

دیدگاه ها