دانلود آهنگ سو استفاده کردی از ای دل سادم پیام عباسی ( ریمیکس کردی اینستا )

دانلود آهنگ سو استفاده کردی از ای دل سادم پیام عباسی ( ریمیکس کردی اینستا )

دانلود آهنگ سو استفاده کردی از ای دل سادم پیام عباسی غمگین شکست عشقی

اهنگ بعد تو توبه کردم بالای دستم سوزاندم ریمیکس تند بیس دار

دانلود آهنگ کردی غمگین عاشقانه

دانلود آهنگ سو استفاده کردی از ای دل سادم پیام عباسی ( ریمیکس کردی اینستا )


دانلود آهنگ سو استفاده کردی از ای دل سادم پیام عباسی

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ سو استفاده کردی از ای دل سادم ریمیکس

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ سو استفاده کردی از ای دل سادم ترکیبی غمگین اینستا کردی

دانلود آهنگ


   

آهنگ سو استفاده کردی از ای دل سادم پیام عباسی :

بعد تو توبه کردم بالای دستم سوزاندم

روزا عقده ای شدم شبا هم نمیخوابم

دائم الغمم کردی از خودم زدم کردی

کیس زیادی داشتی رفتی سراغ بعدی

آرزو مانده دلم یه شب بیای به خوابم

باشم درد و دل کنی نذاری بخوابم

موهات تو دسم باشه رویامه ببافم

ولی تو بد کردی گذاشتی جا برام

دمت گرم بامرام گند زدی به باورام

رحم کن بخدا جوانم نادانم

برگردی قول که قدردم میدانم

نمیزارم یه زره غم تو دلت بمانه

نمیزارم ع دعواهامان کسی بدانه

او همه رویاها بگو کجا رفت

او همه خوبیه چجور عه یادت رفت

چنی بیکس چنی تنها غم دوریت جفت پامه فلج کرد

بعد مه با کی سرت گرم شده

بشم بگو توم دلت برام تنگ شده

رفتی با کی جور شدی کی الان چفتده مثه مه پشتده

سو استفاده کردی از ای دل سادم

فقط مه زخمی شدم تو ای همه آدم

بشم امید دادی گفتی پا به پادم

انقده صبر کردم جوانیم ب.. رفت

برچسب ها

سایر آهنگهای

دیدگاه ها