دانلود آهنگ سیا Unstoppable توقف ناپذیر ( انستاپبل از Sia )

دانلود آهنگ سیا Unstoppable خارجی موفقیت و پیروزی

دانلود آهنگ در مورد موفقیت دختر Unstoppable از Sia انرژی مثبت روانشناسی

I’m unstoppable, I’m a Porsche with no brakes

من توقف ناپذیرم ، یه پورشه بدون ترمزم

آهنگ توقف ناپذیر از سیا برای موفقیت و پیروزی در روزهای سخت

دانلود آهنگ فوق العاده انگیزشی برای روزهای سخت انستاپبل سیا 

آهنگ خارجی انگیزشی خارجی معروف I put my armor on از سیا

آهنگ انگیزشی خارجی بمب انرژی مثبت معروف اینستا

دانلود آهنگ سیا Unstoppable توقف ناپذیر ( انستاپبل از Sia )

متن و ترجمه اهنگ Unstoppable

I’ll smile, I know what it takes to fool this town

لبخند میزنم و میدونم واسه احمق به نظر رسیدن در این شهر چی باید کرد

I’ll do it ’til the sun goes down and all through the night time

من این کارو تا غروب خورشید و تموم طول شب انجام میدم

I’ll tell you what you wanna hear

من چیزایی که میخوای بشنوی رو بهت میگم

Keep my sunglasses on while I shed a tear

در حالی که اشک میریزم عینک آفتابیم رو صورتمه

It’s never the right time

این اصلا موقع خوبی  نیست

I put my armor on, show you how strong I am

زره خودمو می پوشم ، بهت نشون میدم چقدر قوی ام

I put my armor on, I’ll show you that I am

زره خودمو می پوشم ، بهت نشون میدم که من کی هستم

I’m unstoppable, I’m a Porsche with no brakes

من توقف ناپذیرم ، یه پورشه بدون ترمزم

I’m invincible, I win every single game

من شکست ناپذیرم ، در هر بازیی برنده میشم

I’m so powerful, I don’t need batteries to play

من خیلی قویم ، واسه خوندن به باتری نیازی ندارم

I’m so confident, I’m unstoppable today

من خیلی مطمئنم ، امروز توقف ناپذیرم

Unstoppable today, unstoppable today

امروز توقف ناپذیرم ، امروز توقف ناپذیرم

Unstoppable today, I’m unstoppable today

امروز توقف ناپذیرم ، من امروز توقف ناپذیرم

برچسب ها

سایر آهنگهای

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها