دانلود آهنگ هنوزم شهرام صولتی و شادمهر عقیلی و مهستی هوش مصنوعی

آهنگ شهرام صولتی و شادمهر عقیلی و مهستی هوش مصنوعی هنوزم هوش مصنوعی اینستا

آهنگ هنوزم در پی اونم که میشه عاشقش باشم مثل دریای من باشه منم چون قایقش باشم شهرام صولتی و شادمهر عقیلی و مهستی هوش مصنوعی

آهنگ  شهرام صولتی و شادمهر عقیلی و مهستی هوش مصنوعی هنوزم در پی اونم که اشکام و روی گونم

دانلود آهنگ نکن گریه منم اینجام شهرام صولتی و شادمهر عقیلی و مهستی هوش مصنوعی

دانلود ریمیکس آهنگ های شادمهر طولانی پشت سرهم رادیو جوان 

دانلود آهنگ هنوزم شهرام صولتی و شادمهر عقیلی و مهستی هوش مصنوعی

آهنگ شهرام صولتی و شادمهر و مهستی  هنوزم

هنوزم در پی اونم که میشه عاشقش باشم

مثل دریای من باشه منم چون قایقش باشم

هنوزم در پی اونم که میشه عاشقش باشم

مثل دریای من باشه منم چون قایقش باشم

هنوزم در پی اونم که عمری مرحمم باشه

شریک خنده و شادی رفیق ماتمم باشه

هنوزم درپی اونم که عشقش سادگی باشه

نگاه های پراز مهرش پناه خستگیم باشه

میگن جوینده یابنده است ولی پاهای من خسته است

من حتی با همین پاها میـرم تا حدی که جا هست

هنوزم در پی اونم که اشکام و روی گونم

با اون دستای پرمهرش کنه پاک و بگه جونم

بگه جونم نکن گریه منم اینجام بزار دستا تو تو دستام

تو احساس من و میخوای منم ای وای تو رو میخوام

هنوزم در پی اونم که اشکام و روی گونم

با اون دسـتای پرمهرش کنه پاک و بگه جونم

بگه جونم نکن گریه منم اینجام بزار دستا تو تو دستام

تو احساس من و میخوای منم ای وای تو رو میخوام

خدایا عشق من پاکه درسته عشقی از خاکه

برچسب ها

سایر آهنگهای

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها