دانلود آهنگ لیلا لیلا لیلا ای واویلا میلاد راستاد + ریمیکس

آهنگ میلاد راستاد لیلا لیلا لیلا ای واویلا اصلی و ریمیکس

آهنگ اﻟﺎن ﺧﻮﺷﻰ وﻟﻰ ﺑﻬﺖ ﻗﻮل ﻣﻴﺪم ﻛﻪ ﻳﻪ روز بیفتی یادم میلاد راستاد

آهنگ  لیلا میلاد راستاد اصلی ریمیکس تند بیس دار کامل

دانلود آهنگ غمگین اینستاگرام جدید ترند

دانلود آهنگ لیلا لیلا لیلا ای واویلا میلاد راستاد + ریمیکس

آهنگ میلاد راستاد لیلا

اﻟﺎن ﺧﻮﺷﻰ وﻟﻰ ﺑﻬﺖ ﻗﻮل ﻣﻴﺪم ﻛﻪ ﻳﻪ روز

ﺑﻴﻔﺘﻰ ﻳﺎدم

اﺷﺘﺒﺎه ﻛﺮدم از اوﻟﺶ ﺑﻬﺖ راه دادم

ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﺴﺘﻰ ﺗﻮ راﺑﻄﻪ ۲ روز ﺑﺎﺷﻰ ﻣﺜﻞ ادم

ﺣﻞ ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ اﻟﻜﻞ ﺑﻴﺨﻴﺎل ﻧﻤﻴﺸﻢ

ﺣﺘﻰ ﺑﺎﺷﻢ ﻛﻠﻪ ﭘﺮ

لیلا لیلا لیلا ای واویلا

نمیتونی مثل من پیدا کنی به ولله

لیلا لیلا لیلا ای واویلا

رابطمون رسید به انا لله لیلا

لیلا لیلا لیلا ای واویلا

من نمیدونم دیگه باهات باشم به مولا

لیلا لیلا لیلا ای واویلا

برو خوش باشی دیگه سپردمت به الله

برچسب ها

سایر آهنگهای

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها