دانلود آهنگ مرام لاتی داره بری تو نخش خدایی حال خرابی داره ( کامل ریمیکس )

دانلود آهنگ مرام لاتی داره بری تو نخش خدایی حال خرابی داره تیر هوایی داره کامل ( ریمیکس )

دانلود آهنگ بگو جهنم مه باشش میرم رامین تجنگی کامل ریمیکس غمگین اینستا کردی رپ

ریمیکس  ﻣﻴﺸﻰ ﻣﺘﻪ ﺗﻮ ﻣﻐﺰم ﺑﺪﺟﻮری ﻛﻠﺎﻓﻪ ﻣﻴﺸﻢ ترکیبی رپ غمگین اینستا دیجی سونامی حمید خارجی

دانلود آهنگ کردی عاشقانه غمگین با گیتار کرمانشاهی 

دانلود آهنگ مرام لاتی داره بری تو نخش خدایی حال خرابی داره ( کامل ریمیکس )

متن آهنگ نسخش بشم ازش دور بشم

ﻣﺮام ﻟﺎﺗﻰ داره ﺑﺮی ﺗﻮ ﻧﺨﺶ ﺧﺪاﻳﻰ ﺣﺎل ﺧﺮاﺑﻰ داره

ﺗﻴﺮ ﻫﻮاﻳﻰ داره ﺳﺮ ﺣﺮف ﺑﺎز ﻣﻴﻜﻨﻪ ﭼﻪ ﺗﺮس و ﻟﺮزی داره

ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺎ ﭘﺎش ﺑﻴﻔﺘﻪ دﻧﺪه ﻋﻘﺐ ﻧﺪاره

برچسب ها

سایر آهنگهای

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها