دانلود آهنگ منم بد بودنو بلدم اندازه تو میتونم سرد باشم کامل ریمیکس اینستا

دانلود آهنگ منم بد بودنو بلدم اندازه تو میتونم سرد باشم کامل ریمیکس اینستا

دانلود آهنگ جدید مستر کیارش به نام اگه مثل تو بخوام پست باشم بلدم

دانلود آهنگ اگه مثل تو بخوام پست باشم بلدم مثل تو بی تفاوت باشم بلدم 

ریمیکس آهنگ جدید مستر کیارش منم بد بودنو بلدم اندازه تو میتونم سرد باشم با صدای دختر اینستاگرام

دانلود آهنگ  سلامتی اون که رفت بزنیم اسمشو داد بزنیم مستر کیارش

دانلود آهنگ منم بد بودنو بلدم اندازه تو میتونم سرد باشم کامل ریمیکس اینستا

متن آهنگ منم بد بودنو بلدم مستر کیارش

ﺧﻮاﺳﺘﻢ درﺳﺖ ﻛﻨﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﻮ ﺑﺪﺗﺮ و ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪ

ﺣﺎﻟﺎ رﻓﺘﻪ اون ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮم ﺑﺮﮔﺮده

ﻣﻨﻢ ﺑﺪ ﺑﻮدﻧﻮ ﺑﻠﺪم اﻧﺪازه ﺗﻮ ﻣﻴﺘﻮﻧﻢ ﺳﺮد ﺑﺎﺷﻢ ﺑﻠﺪم

اﮔﻪ ﻣﺚ ﺗﻮ ﺑﺨﻮام ﭘﺴﺖ ﺑﺎﺷﻢ ﺑﻠﺪم

ﺑﺴﻮزﻳﻮ ﺑﻰ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻢ ﺑﻠﺪم

ﻓﺸﺎر ﺑﻴﺎرم رو درداﺗﻮ ﺑﻠﺪم

ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﺑﺮم ﭘﻴﺶ دوﺳﺘﺎﻣﻮ ﺑﻠﺪم

ﻣﻨﻢ ﺑﺨﻮام ﻣﺮد ﺑﺎﺷﻢ ﺑﻠﺪم

اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﻴﻤﻨﻮ اﺳﺘﺮس ﻣﻴﺪم

برچسب ها

سایر آهنگهای

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها