دانلود آهنگ من فکر کنم جهان دیگری هم هست با صدای زن اینستا

دانلود آهنگ من فکر کنم جهان دیگری باشد با گیتار با صدای زن

اهنگ من فکر کنم جهان دیگری باشد مهسا دهداری

اهنگ من فکر کنم جهان دیگری هم هست خدا بگو جهان دیگری داری با صدای زن

اهنگ من فکر کنم جهان دیگری هم هست  متن

من فکر کنم جهان دیگری باشد کاور شروین من فکر کنم جهان دیگری باشد متن

من فکر کنم جهان دیگری هم هست اینستا اهنگ جهان دیگری هم هست با صدای زن

دانلود آهنگ من فکر کنم جهان دیگری هم هست با صدای زن اینستا


دانلود آهنگ من فکر کنم جهان دیگری هم هست با صدای زن

من فکر کنم جهان دیگری هم هست خدا بگو جهان دیگری داری با صدای زن

آهنگ من فکر کنم جهان دیگری باشد با صدای دختر با گیتار اینستاگرام کامل

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ من فکر کنم جهان دیگری هم هست اصلی شروین حاجی پور

دانلود آهنگ


   

متن آهنگ من فکر کنم جهان دیگری هم هست

من فکر کنم جهان دیگری باشد

برای من که نه برای شعر هایم

وگرنه من که خنده دار میمیرم

منو تمام نا تمام عیب هایم

اهنگ من فکر کنم جهان دیگری هم هست با صدای مهسا

من فکر کنم جهان دیگری هم هست

خدا بگو جهان دیگری داری

که قطعا عشق یک وجود نامیراست

اهنگ من فکر کنم جهان دیگری هم هست خدا بگو جهان دیگری داری با صدای زن

که زنده نیست در این سرای پوشالی

دانلود آهنگ های من فکر کنم جهان دیگری باشد با صدای دختر

وگرنه من که خنده دار میمیرم

سقوطی سخت از درخت نارنگی

دانلود آهنگ من که خنده دار میمیرم با صدای زن دختر با گیتار

 

برچسب ها

سایر آهنگهای

دیدگاه ها