دانلود آهنگ نسخش بشم ازش دور بشم ریمیکس کامل ( اصلی + رپ )

دانلود آهنگ نسخش بشم ازش دور بشم ریمیکس تند بیس دار کامل ( اصلی )  + رپ اینستا ترکیبی

دانلود آهنگ نسخش بشم ازش دور بشم بری دیدنش چوب خط میکشم رامین تجنگی اصلی کامل ( ریمیکس تند بیس دار )

دانلود آهنگ اﺳﻤﺖ ﻗﺴﻢ ﺳﺨﺘﻢ ﮔﺮه ﺧﻮردی ﺑﻪ ﺑﺨﺘﻢ کردی رپ لاتی

ریمیکس ری دیدنش چوب خط میکشم ترکیبی رپ غمگین اینستا دیجی سونامی حمید خارجی

دانلود ریمیکس رپ و کردی غمگین برای ماشین 

دانلود آهنگ نسخش بشم ازش دور بشم ریمیکس کامل ( اصلی + رپ )

دانلود آهنگ نسخش بشم ازش دور بشم ریمیکس رپ اینستایی

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ نسخش بشم ازش دور بشم ریمیکس تند بیس دار دیجی کینگ طاها

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ نسخش بشم ازش دور بشم رامین تجنگی کامل 

دانلود آهنگ


 

متن آهنگ نسخش بشم ازش دور بشم

اﺳﻤﺖ ﻗﺴﻢ ﺳﺨﺘﻢ ﮔﺮه ﺧﻮردی ﺑﻪ ﺑﺨﺘﻢ

ﻣﻴﺸﻰ ﻣﺘﻪ ﺗﻮ ﻣﻐﺰم ﺑﺪﺟﻮری ﻛﻠﺎﻓﻪ ﻣﻴﺸﻢ

ﺳﺒﮏ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﭘﻴﮏ ﻣﻴﺰﻧﻢ ﺳﻠﺎﻣﺘﻴﺶ

ﺣﺮف ﻧﺪاری ارﻣﺎﻧﻰ ﺑﺎز ﻣﺨﺎﻣﺶ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﺑﺪﻳﺶ

ﻣﺮام ﻟﺎﺗﻰ داره ﺑﺮی ﺗﻮ ﻧﺨﺶ ﺧﺪاﻳﻰ ﺣﺎل ﺧﺮاﺑﻰ داره

ﺗﻴﺮ ﻫﻮاﻳﻰ داره ﺳﺮ ﺣﺮف ﺑﺎز ﻣﻴﻜﻨﻪ ﭼﻪ ﺗﺮس و ﻟﺮزی داره

برچسب ها

سایر آهنگهای

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها