دانلود آهنگ واویلا لیلی کتاب داریم خیلی با صدای مرد ( ریمیکس اینستا )

دانلود آهنگ واویلا لیلی کتاب داریم خیلی با صدای مرد ( ریمیکس اینستا )

دانلود آهنگ واویلا لیلی بدبخت شدیم خیلی با صدای مرد ترند اینستایی برای ساخت کلیپ 

دانلود آهنگ واویلا لیلی کتاب داریم خیلی با صدای مرد ( ریمیکس اینستا )

متن آهنگ واویلا لیلی کتاب داریم خیلی با صدای مرد :

ﺣﺎﻟﺎ واوﻳﻠﺎ ﻟﻴﻠﻰ ﻛﺘﺎب دارﻳﻢ ﺧﻴﻠﻰ

ﻋﻠﻮم اﺳﻴﺮم ﻛﺮد رﻳﺎﺿﻰ ﭘﻴﺮم ﻛﺮد

ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﻴﺪار ﻣﻮﻧﺪم اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺧﻮﻧﺪم

ﺣﺎﻟﺎ واوﻳﻠﺎ دﻳﻜﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻴﺰﻧﻢ ﺳﻜﺘﻪ

برچسب ها

سایر آهنگهای

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها