دانلود اهنگ بی بی شکسته دل من نه شاهم نه وزیر کامل فیلم فسیل بهرام افشاری

دانلود اهنگ بی بی شکسته دل من نه شاهم نه وزیر کامل فیلم فسیل بهرام افشاری

دانلود اهنگ زنده باشی همیشه اعلیحضرت عزیز فیلم فسیل

اهنگ وﻟﻰ ﺷﺎﻫﻮ دوس دارم ﻣﻦ ﺳﻤﻮرم او ﻳﻪ ﺷﻴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻰ ﻧﻈﻴﺮ از بهرام افشاری

ریمیکس آهنگ بهرام افشاری وﻟﻰ ﺷﺎﻫﻮ دوس دارم

دانلود آهنگ ملوس جاده چالوس فیلم فسیل بهرام افشاری 

دانلود اهنگ بی بی شکسته دل من نه شاهم نه وزیر کامل فیلم فسیل بهرام افشاری

آهنگ ﺑﻰ ﺑﻰ ﺷﻜﺴﺘﻪ دل ﻣﻦ ﻧﻪ ﺷﺎﻫﻢ ﻧﻪ وزﻳﺮ بهرام افشاری

ﺑﻰ ﺑﻰ ﺷﻜﺴﺘﻪ دل ﻣﻦ ﻧﻪ ﺷﺎﻫﻢ ﻧﻪ وزﻳﺮ

ﻣﻦ ﻫﻤﻮن ﺷﻮرﺷﻴﻢ ﻳﺎﻏﻰ ﺧﺴﺘﻪ ﭘﻴﺮ

ﺑﻰ ﺑﻰ ﺷﻜﺴﺘﻪ دل ﻣﻦ ﻧﻪ ﺷﺎﻫﻢ ﻧﻪ وزﻳﺮ

وﻟﻰ ﺷﺎﻫﻮ دوس دارم ﻣﻦ ﺳﻤﻮرم او ﻳﻪ ﺷﻴﺮ

ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻰ ﻧﻈﻴﺮ

ﺷﺎه دل ﺗﻮﻳﻰ و ﻣﺎ ﺳﻪ و ﭼﻬﺎر ﮔﻴﺸﻨﻴﺰ

زﻧﺪه ﺑﺎﺷﻰ ﻫﻤﻴﺸﻪ اﻋﻠﻰ ﺣﻀﺮت ﻋﺰﻳﺰ

سایر آهنگهای

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها