دانلود آهنگ Artemas i like the way you kiss me آرتمیس با صدای زن اینستا

دانلود آهنگ Artemas i like the way you kiss me آرتمیس با صدای زن اینستا

دانلود آهنگ Artemas i like the way you kiss me ترند اینستاگرام خارجی

دانلود ریمیکس آهنگ i like the way you kiss me با صدای زن تند بیس دار

دانلود آهنگ خارجی خیلی معروف ترند اینستا 

دانلود آهنگ  Artemas i like the way you kiss me آرتمیس با صدای زن اینستا


آهنگ i like the way you kiss me از Artemas

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ  با صدای مرد i like the way you kiss me

دانلود آهنگ


 

آهنگ i like the way you kiss me از Artemas:

I like the way you kiss me

از مدلی که میبوسی منو خوشم میاد

I like the way you uh

خوشم میاد از مدلی که تو آه

I like the way you kiss me I can tell you miss me

از مدلی که میبوسی منو خوشم میاد میتونم بگم دلت برام تنگ شده

I can tell it hits hits hits hits

می‌تونم بگم منقلبم میکنه

Not tryna be romantic I’ll hit it from the back

سعی نمیکنم رومانتیک باشم از پشت بهش ضربه خواهم زد (جلوش این حرف رو نمیزنم)

Just so you don’t get attached (‘Tached ‘tached ‘tached)

فقط برای اینکه دلبسته نشی (دلبسته دلبسته دلبسته)

I like the way you kiss me I can tell you miss me

از مدلی که میبوسی منو خوشم میاد میتونم بگم دلت برام تنگ شده

I can tell it hits hits hits hits

می‌تونم بگم منقلبم میکنه

Not tryna be romantic I’ll hit it from the back

سعی نمیکنم رومانتیک باشم از پشت بهش ضربه خواهم زد

Just so you don’t get attached (‘Tached ‘tached ‘tached)

فقط برای اینکه دلبسته نشی دلبسته دلبسته دلبسته

You bite my lip just for the taste

لبم رو فقط برای مزش گاز میگیری

You’re on your knees I’m on the case

تو روی زانوهاتی من روی جعبه

You take the heat and with such grace

تو سختی رو گردن میگیری و به نرمی این کار رو میکنی

You say we’rе done but here you stay

میگی به آخر خط رسیدیم اما اینجا میمونی

Said you’rе scared I’ll let you down (I’ll let you down)

گفتی میترسی که من نا امیدت کنم (نا امیدت کنم)

Stick around and you’ll find out (And you’ll find out)

دور و اطرافم بمون و متوجه خواهی شد (و متوجه خواهی شد)

But don’t you wanna make me proud? (Don’t you wanna make me proud?)

اما نمیخوای که باعث بشی بهت افتخار کنم؟ ( نمیخوای که باعث بشی بهت افتخار کنم؟)

‘Cause I’m so proud baby I’m so proud of you

چون خیلی بهت افتخار میکنم عزیزم خیلی بهت افتخار میکنم

I like the way you kiss me I can tell you miss me

از مدلی که میبوسی منو خوشم میاد میتونم بگم دلت برام تنگ شده

I can tell it hits hits hits hits

می‌تونم بگم منقلبم میکنه

Not tryna be romantic I’ll hit it from the back

سعی نمیکنم رومانتیک باشم از پشت بهش ضربه خواهم زد

Just so you don’t get attached (‘Tached ‘tached ‘tached)

فقط برای اینکه دلبسته نشی (دلبسته دلبسته دلبسته)

I like the way you kiss me I can tell you miss me

از مدلی که میبوسی منو خوشم میاد میتونم بگم دلت برام تنگ شده

I can tell it hits hits hits hits

می‌تونم بگم منقلبم میکنه

Not tryna be romantic I’ll hit it from the back

سعی نمیکنم رومانتیک باشم از پشت بهش ضربه خواهم زد

Just so you don’t get attached (‘Tached ‘tached ‘tached)

فقط برای اینکه دلبسته نشی (دلبسته دلبسته دلبسته)

Do I stress you out? Can I help you out?

باعث میشم دچار استرس بشی؟ میتونم کمکت کنم؟

Does it turn you on when I turn you ’round?

وقتی که برت میگردونم باعث میشه برانگیخته بشی؟

Can we make a scene? (Scene) Can we make it loud? (Loud)

میشه یک صحنه درست کنیم؟ (صحنه) میشه با صدای بلند انجامش بدیم؟ (بلند)

‘Cause I’m so proud baby I’m so proud of you

چون خیلی بهت افتخار میکنم عزیزم خیلی بهت افتخار میکنم

(So proud of you)

(خیلی بهت افتخار میکنم)

(Mm so proud of you)

(خیلی بهت افتخار میکنم)

I like the way you kiss me I can tell you miss me

از مدلی که میبوسی منو خوشم میاد میتونم بگم دلت برام تنگ شده

I can tell it hits hits hits hits

می‌تونم بگم منقلبم میکنه

Not tryna be romantic I’ll hit it from the back

سعی نمیکنم رومانتیک باشم از پشت بهش ضربه خواهم زد

Just so you don’t get attached (‘Tached ‘tached ‘tached)

فقط برای اینکه دلبسته نشی (دلبسته دلبسته دلبسته)

I like the way you kiss me I can tell you miss me

از مدلی که میبوسی منو خوشم میاد میتونم بگم دلت برام تنگ شده

I can tell it hits hits hits hits

می‌تونم بگم منقلبم میکنه

Not tryna be romantic I’ll hit it from the back

سعی نمیکنم رومانتیک باشم از پشت بهش ضربه خواهم زد

Just so you don’t get attached (‘Tached ‘tached ‘tached)

فقط برای اینکه دلبسته نشی (دلبسته دلبسته دلبسته)

I like the way you kiss me

از مدلی که میبوسی منو خوشم میاد

I like the way you uh

خوشم میاد از مدلی که تو آه

برچسب ها

سایر آهنگهای

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها