دانلود اهنگ بعد من با کی سرت گرم شده ریمیکس پیام عباسی ( اصلی )

دانلود آهنگ بعد من با کی سرت گرم شده پیام عباسی ( ریمیکس کردی اینستا )

دانلود آهنگ بعد مه با کی سرت گرم شده پیام عباسی غمگین با بیت ترکیه ای ترکیبی

اهنگ بعد من با کی سرت گرم شده ریمیکس تند بیس دار

دانلود آهنگ کردی غمگین عاشقانه

دانلود اهنگ بعد من با کی سرت گرم شده ریمیکس پیام عباسی ( اصلی )


دانلود آهنگ بعد من با کی سرت گرم شده پیام عباسی

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ بعد من با کی سرت گرم شده ریمیکس

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ بعد من با کی سرت گرم شده ترکیبی غمگین اینستا کردی ترکیه ای

دانلود آهنگ


بعد مه با کی سرت گرم شده

بشم بگو توم دلت برام تنگ شده

رفتی با کی جور شدی کی الان چفتده مثه مه پشتده

سو استفاده کردی از ای دل سادم

فقط مه زخمی شدم تو ای همه آدم

بشم امید دادی گفتی پا به پادم

انقده صبر کردم جوانیم ب.. رفت

برچسب ها

سایر آهنگهای

دیدگاه ها