دانلود اهنگ rolling in the deep ادل ریمیکس ( We could have had it all )

دانلود اهنگ rolling in the deep ادل رولینگ این د دیپ ریمیکس تند بیس دار

دانلود آهنگ ادل We could have had it all + متن و ترجمه

دانلود آهنگ خارجی می تونستیم همشو داشته باشیم با صدای زن ادل

We could have had it all ریمیکس تند بیس دار هوش مصنوعی ترکیبی اینستا

دانلود آهنگ خارجی خیلی معروف ترند اینستا

دانلود اهنگ rolling in the deep ادل ریمیکس ( We could have had it all )

آهنگ Rolling in the Deep از Adele رولینگ این د دیپ اصلی

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ گل واژه و rolling in the deep هایده و ادل ریمیکس

دانلود آهنگ


دانلود اهنگ rolling in the deep یار خوشگلم زلیخا ادل و عباس قادری

دانلود آهنگ


ریمیکس Rolling in the Deep یار خوشگلم زلیخا ادل عباس قادری گیتا جمشید نجفی دیجی ممسی کامل

دانلود آهنگ


 

متن و ترجمه آهنگ Rolling in the Deep از Adele

متن آهنگ رولینگ این د دیپ

There’s a fire starting in my heart

تو قلبم یه آتیش شروع به شعله ور شدن می کنه

Reaching a fever pitch and it’s bringing me out the dark

رسیدن به یه تب سیاه و اون من رو از تاریکی بیرون میاره

Finally I can see you crystal clear

در نهایت میتونم تو رو واضح ببینم

Go ahead and sell me out and I’ll lay your ship bare

شروع کن منو لو بده تا دستت رو رو کنم

See how I’ll leave with every piece of you

ببین چطور ذره ذره ی وجودتو ترک می کنم

Don’t underestimate the things that I will do

کارایی که می خوام بکنم رو دست کم نگیر

There’s a fire starting in my heart

تو قلبم یه آتیش شروع به شعله ور شدن می کنه

Reaching a fever pitch and it’s bring me out the dark

به اوج تب میرسم و داره منو از تاریکی خارج می کنه

The scars of your love remind me of us

زخم های عشق تو منو به یاد خودمون می ندازه

They keep me thinking that we almost had it all

منو به فکر وا میدارن که ما تقریبا همه اون (عشق) رو داشتیم

The scars of your love they leave me breathless

زخمهای عشق تو منو از نفس میندازن

I can’t help feeling

نمی تونم جلوی احساسمو بگیرم

We could have had it all

می تونستیم همشو داشته باشیم

You’re gonna wish you never had met me

تو باید دعا میکردی که هیچ وقت من رو نمیدیدی

Rolling in the deep

دارم به اعماق میرم

Tears are gonna fall rolling in the deep

اشکهام دارن میبارن دارم به اعماق میرم

You had my heart inside of your hands

تو قلب من رو توو دستات داشتی

You’re gonna wish you never had met me

تو باید دعا میکردی که هیچ وقت من رو نمیدیدی

And you played it to the beat

و تو به بازیش گرفتی تا به من غلبه کنی

Tears are gonna fall rolling in the deep

اشکهام دارن میبارن دارم به اعماق میرم

Baby I have no story to be told

عزیزم زندگی من هیچ داستانی نداره که گفته بشه

But I’ve heard one on you and I’m gonna make your head burn

اما یه داستان ازت شنیدم و کاری می کنم که بسوزی

Think of me in the depths of your despair

در اعماق حسرت و ناامیدی به من فکر کن

Make a home down there as mine sure won’t be shared

و وقتی داری تو حسرتهات آشیانه میسازی یاد خونه ای میفتی که با هم توش زندگی می کردیم

You’re gonna wish you never had met me

تو باید دعا میکردی که هیچ وقت من رو نمیدیدی

The scars of your love remind me of us

زخم های عشق تو منو به یاد خودمون می ندازه

Tears are gonna fall rolling in the deep

اشکهام دارن میبارن دارم به اعماق میرم

They keep me thinking that we almost had it all

منو به فکر وا میدارن که ما تقریبا همه اون (عشق) رو داشتیم

You’re gonna wish you never had met me

تو باید دعا میکردی که هیچ وقت من رو نمیدیدی

The scars of your love they leave me breathless

زخمهای عشق تو منو از نفس میندازن

Tears are gonna fall rolling in the deep

اشکهام دارن میبارن دارم به اعماق میرم

I can’t help feeling

نمی تونم جلوی احساسمو بگیرم

We could have had it all

می تونستیم همشو داشته باشیم

You’re gonna wish you never had met me

تو باید دعا میکردی که هیچ وقت من رو نمیدیدی

Rolling in the deep

دارم به اعماق میرم

Tears are gonna fall rolling in the deep

اشکهام دارن میبارن دارم به اعماق میرم

You had my heart inside of your hands

تو قلب من رو توو دستات داشتی

You’re gonna wish you never had met me

تو باید دعا میکردی که هیچ وقت من رو نمیدیدی

And you played it to the beat

و تو به بازیش گرفتی تا به من غلبه کنی

Tears are gonna fall rolling in the deep

اشکهام دارن میبارن دارم به اعماق میرم

Could have had it all

ما باید عاشق می موندیم

Rolling in the deep

دارم به اعماق میرم

You had my heart inside of your hands

تو قلب من رو توو دستات داشتی

But you played it with a beating

اما تو بایه ضربه به بازیش گرفتی

Throw your soul through every open door

روحتو به سمت هر در بازی که می بینی پرت کن

Count your blessings to find what you look for

نعمت هایی که داری رو بشمر تا بفهمی دنبال چی هستی

Turn my sorrow into treasured gold

غم هامو به یه گنچ گرانبها تبدیل کردم

You’ll pay me back in kind and reap just what you’ve sown

داری تقاص پس میدی و هر چیزی که کاشتی برداشت می کنی

You’re gonna wish you never had met me

تو باید دعا میکردی که هیچ وقت من رو نمیدیدی

We could have had it all

می تونستیم همشو داشته باشیم

Tears are gonna fall rolling in the deep

اشکهام دارن میبارن دارم به اعماق میرم

We could have had it all

می تونستیم همشو داشته باشیم

You’re gonna wish you never had met me

تو باید دعا میکردی که هیچ وقت من رو نمیدیدی

It all it all it all

همشو همشو همشو

Tears are gonna fall rolling in the deep

اشکهام دارن میبارن دارم به اعماق میرم

We could have had it all

می تونستیم همشو داشته باشیم

You’re gonna wish you never had met me

تو باید دعا میکردی که هیچ وقت من رو نمیدیدی

Rolling in the deep

دارم به اعماق میرم

Tears are gonna fall rolling in the deep

اشکهام دارن میبارن دارم به اعماق میرم

You had my heart inside of your hands

تو قلب من رو توو دستات داشتی

You’re gonna wish you never had met me

تو باید دعا میکردی که هیچ وقت من رو نمیدیدی

And you played it to the beat

و تو به بازیش گرفتی تا به من غلبه کنی

Tears are gonna fall rolling in the deep

اشکهام دارن میبارن دارم به اعماق میرم

We could have had it all

می تونستیم همشو داشته باشیم

You’re gonna wish you never had met me

تو باید دعا میکردی که هیچ وقت من رو نمیدیدی

Rolling in the deep

دارم به اعماق میرم

Tears are gonna fall rolling in the deep

اشکهام دارن میبارن دارم به اعماق میرم

You had my heart inside of your hands

تو قلب من رو توو دستات داشتی

You’re gonna wish you never had met me

تو باید دعا میکردی که هیچ وقت من رو نمیدیدی

But you played it

اما به بازیش گرفتی

You played it

به بازیش گرفتی

You played it

به بازیش گرفتی

You played it to the beat

تو به بازیش گرفتی تا بتونی من رو شکست بدی

برچسب ها

سایر آهنگهای

دیدگاه ها