دانلود صوت دعای قنوت نماز عید فطر صوتی ( دعای اللهم اهل الکبریاء و العظمه )

دانلود دعای اللهم اهل الکبریاء و العظمه  قنوت نماز عید فطر

دعای عید فطر الله اکبر قنوت نماز عید سعید فطر  دعای قنوت نماز عید فطر + صوت و متن و ترجمه

دعای قنوت نماز عید فطر با صدای فرهمند دانلود قنوت نماز عید فطر با صدای مرتضوی دعای عید فطر با صدای مرتضایی فر

دعای عید فطر الله اکبر الله اکبر عید فطر رهبری

دانلود آهنگ عید سعید فطر مبارک برای تبریک عید فطر

دانلود صوت دعای قنوت نماز عید فطر صوتی ( دعای اللهم اهل الکبریاء و العظمه )


صدای قنوت نماز عید فطر

دانلود آهنگ


صدای دعای اللهم اهْل الْکبْریاء والْعظمه

دانلود آهنگ


قنوت نماز عید فطر فرهمند

دانلود آهنگ


دعای عید فطر الله اکبر الله اکبر

دانلود آهنگ


دانلود دعای اللهم اهل الکبریاء و العظمه  قنوت نماز عید فطر

دانلود آهنگ


دانلود صوت دعای قنوت نماز عید فطر صوتی

دانلود آهنگ


 

متن آهنگ قنوت نماز عید فطر مرحوم مرتضایی فر

اللهم اهْل الْکبْریاء والْعظمه واهْل الْجود والْجبروت واهْل الْعفْو

خدایا اى اهل بزرگى و عظمت و اى شایسته بخشش و قدرت و سلطنت و اى شایسته عفو

والرحْمه واهْل التقْوى والْمغْفره اسْئلک بحق هذا الْیوم الذى

و رحمت و اى شایسته تقوى و آمرزش از تو خواهم به حق این روزى که

جعلْته للْمسْلمین عیدا ولمحمد صلى الله علیْه و اله ذخْرا [وشرفا]

قرارش دادى براى مسلمانان عید و براى محمد صلى الله علیه و آله ذخیره و شرف

و کرامتا ومزیْدا انْ تصلى على محمد و ال محمد وانْ تدْخلنى فى کل خیْر

و فزونى مقام که درود فرستى بر محمد و آل محمد و درآورى مرا در هر خیرى که

ادْخلْت فیه محمدا و ال محمد وانْ تخْرجنى منْ کل سوء اخْرجْت

درآوردى در آن خیر محمد و آل محمد را و برونم آرى از هر بدى و شرى که برون آوردى

منْه محمدا و ال محمد صلواتک علیْه وعلیْهمْ اللهم انى اسْئلک

از آن محمد و آل محمد را – که درودهاى تو بر او و بر ایشان باد – خدایا از تو خواهم

خیْر ما سئلک منْه عبادک الصالحون واعوذ بک مما اسْتعاذ منْه عبادک الْصالحون

بهترین چیزى را که درخواست کردند از تو بندگان شایسته ات و پناه برم به تو از آنچه پناه بردند از آن بندگان شایسته ات

 

برچسب ها

سایر آهنگهای

دیدگاه ها